Un cop mes...

Doncs si, un cop mes els sufridors membres organitzados van anar a a inspeccionar el traçat