Segona incursió.

El dimart 8 de desembre, els membres organitzadors de la cursa varen tornar a fer una inspecció del traçat de la cursa.