Inscripcions 2016

El limit d’ inscripcions es fixa a 300 persones i fins el 14 de maig de 2016 a les 24 h., es faran únicament per TPV.

Preus Cursa:
- Per als titulars amb llicencia federativa  l’import serà de 18 euros més 2 euros en concepte de lloguer de xips). Presenteu la llicencia federativa i DNI a l’hora de retirar el dorsal, si no es presenta es pagara l'assegurança.
 - Els corredors que no dispossin de llicencia federativa l'import serà 18 euros més 2 euros en concepte de lloguer de xips més 5 euros en concepte de llicència temporal.


- Per al corredors que tinguin xip propi no pagaran el 2 euros de lloguer de xip.

El tipus de xip és un sportident.

Preus Marxa i cursa Juniors: (Es cronometrarà amb el mateix sistema que la cursa)
-Amb llicencia federativa l'import de 13 euros.
 -Per als marxistes que no dispossin de llicencia federativa l'import es de 18 euros.
(ja inclosos 2 euros en concepte de lloguer de xips)